ردکردن این

مشاوره خانواده اصفهان

مشاور خانواده اصفهان

مشاور خانواده اصفهان: خانواده از مهمترین مجموعه های انسانی است که مهمترین سهم را در تاثیر بر ارتقا و یا کاهش شاخص های سلامت روان دارد. از طرف دیگر این مجموعه اولین اجتماعی است که یک فرد ابتدا خود را در آن پیدا میکند و تحت عنوان اصول خانوادگی با بایدها و نبایدهای لازم در یک اجتماع آشنا می شود. عمیق ترین روابط که بر زندگی فرد فرد بشر تاثیرگذار می باشد در کانون خانواده ایجاد شده و رشد می کند. بروز هر گونه تنش و یا آسیب به صورت یکپارچه بر روان همه اعضای خانواده تاثیر می گذارد ولی باید دانست که این کودکان هستند که بیشترین خسارت روحی و روانی را در این مواقع متحمل می شوند. خودآگاهی کودکان تا سنین نوجوانی در حال یافتن انگاره هایی برای شناخت خود و تعریف روابط است؛ در صورت بروز هر گونه مشاجره در بین اعضای خانواده، کودک در سیستم شناختی خود دچار سردرگمی شده و متاسفانه در بیان کردن و حل آن ناتوان است. انسان برای تسکین و بازیابی انرژی های روانی خود در اجتماع به محیط خانواده رجوع میکند، حال تصور کنید این محیط هم با تنش ها عصبی و مشاجره های مختلف، فاقد آرامش شود. وجود اختلاف نظرها و شناخت های اشتباه گاهی موجب ایجاد سوء تفاهم و در نهایت مرافعه های لفظی می شود. برای جلوگیری از این قبیل آسیب های اجتماعی میتوانیم از مشاوره خانواده استفاده کنیم. زوج هایی که دارای فرزند هستند برای برقراری ارتباطی بهتر و پیوندی عمیقتر با فرزندان خود میتوانند از روانشناسان و روانکاوانی که در زمینه مشاوره خانواده فعالیت دارند کمک بگیرند.

مشاوره خانواده در اصفهان | دکتر شقایق بازرگان
مشاوره خانواده در اصفهان | دکتر شقایق بازرگان

در چه مواقعی نیاز به مشاور خانواده داریم

محیط خانه و خانواده جایی است که رفتارها، هیجانات و توقعات مختلف برای کودکان تعریف میشود. زمانی که به هر دلیلی نظم موجود در این محیط برای ایجاد این انگاره ها بر هم بخورد و افراد نسبت به درک متقابل از یکدیگر دائما دچار چالش باشند، همان وقتی است که باید با استفاده از تجارب روانی روانشناسان و مشاوران خانواده نسبت به حل این مسئله اقدام کرده و از پیشروی این آسیب جلوگیری کنند. سنین ابتدای نوجوانی و جوانی برای همه انسانها زمانی است که فرد نیاز به توسعه روابط پیدا کرده و نیاز دارد شناخت های خود را از زندگی و موضوعات مربوطه به اشتراک گذارده و عنوان کند. متاسفانه اکثرا، والدین در این مقطع سعی در تحکم و تحمیل انگاره های خود به نسل بعدی داشته و با این کار به شکلی ناخودآگاه قصد دارند فرزند را به هر روشی کنترل کرده و با خود همراه کنند. این یک نمونه از آسیب های بیشماری است که نقش روابط خانوادگی را در نظر فرد کمرنگ کرده و موجب بروز آسیب های دیگر نیز میشود. روابط و تعاملاتی که در خانواده های تلفیقی در شکل میگیرد از دیگر مواردی است که برای شناخت بهتر آن نیاز به مشاور خانواده دارد. خانواده تلفیقی زمانی شکل میگیرد که دو واحد خانواده قصد داشته باشند به یک مجموعه تبدیل شوند. تعریف نقش پدر و مادر خوانده برای فرزندان کاری بسیار دشوار بوده که تنها از مذاکرات با متخصصین و مشاورین خانواده می توان انتظار این مهم را به صورتی صحیح داشت. خانواده های گسسته که جدایی والدین دلیل آن است، یکی دیگر از مواردی است که برای شناخت زیست و تعامل صحیح، اعضای آن نیاز به مشاوره با فردی آگاه و مجرب دارند. اعتیاد، طلاق عاطفی، وابستگی غیر معمول و دخالت مشکلات فامیلی در محیط خانواده از جمله مواردی هستند که در جهت شناخت و جلوگیری از آسیب آنها حتما نیاز به استفاده از خدمات مشاور خانواده اصفهان می باشد.

مزایای استفاده از مشاوره خانوادگی

همانطور که بیان شد، اصلی ترین محیط رشد روحی و روانی افراد خانه است. همچنین روابط خانوادگی موثرترین نقش را در تربیت افراد دارد. مشاور خانواده با شناخت نوع و عمق این روابط و ارائه شناخت صحیح از تاثیر آنها از بروز مشکلات و معضلات روحی و روانی در این محیط جلوگیری کرده و به سبب نقش بزرگ خانواده در تربیت افراد، با این کار شاخص سلامت روان اجتماعی ارتقاء پیدا خواهد کرد. تحکیم روابط والد و فرزند، در صورت وجود نارسایی در یکی از طرفین این امر با انجام مشاوره های خانوادگی به صورتی صحیح انجام گرفته و محیط زندگی افراد را از بروز سوء برداشت ها و سوء تفاهمات ایمن سازی میکند. باید توجه داشت که سرکوب و بی توجهی راه صحیحی برای کنترل نظام خانواده نبوده و این امر در نهایت موجب خسارات بیشتر و در برخی مواقع باعث بروز بیماری های روانتی در افراد می شود. شناخت صحیح از حقوق و وظایف اضلاع دیگر این هندسه در سطح کلان می تواند پازل اجتماع را به گونه ای تنظیم کند که همه افراد آن به صورت یکپارچه در جهت رشد و تعالی حرکت کنند و هر یک وظیفه خود را به بهترین نحو در این راستا انجام دهد. این مسئله به صورت تخصصی در اجتماع به عهده روانشناسان و روانکاوانی است که از دانش تئوری و تجربی نسبت به ابعاد مختلف انسان برخوردار هستند.

مشاور خانواده برای آقایان و خانم ها

در مقوله مشاوره برخی موارد هستند که عنوان کردن آنها برای افراد سخت بوده و یا به دلیل نگرش و عقیده خاصی از طرح آنها خودداری میکنند. به عنوان مثال بی میلی جنسی در یکی از زوجین موجب آسیب های جدی به طرف مقابل می شود. خیانت، انحرافات اخلاقی و جنسی از جمله مواردی هستند که افراد در برخورد با آنها غالبا از رفتارهای شدید هیجانی استفاده میکنند. نکته مهم این است که برخوردهای افراطی و یا تفریط گونه از طرفی هیچ کمکی به حل این دسته از مسائل نمی کند و در طرف دیگر ممکن است موجب ضربه های غیرقابل جبران به محیط خانواده شود. در این موارد که مشخصا محل آسیب در یکی از طرفین ازدواج وجود دارد، بهتر است برای مراجعه به مشاور از خود آن فرد بخواهیم که شخص مشاور را انتخاب کند. چرا که شاید آن فرد در طرح این مباحث با افراد همجنس و یا غیر همجنس خود راحت تر باشد و اینگونه بتوان به شکلی سهل به مورد پرداخت و تمام جوانب آن موضوع را مورد بررسی قرار داد. متاسفانه وجود برخی تعصبات ناشی از نگرش های اشتباه، موجب جلوگیری از حل این مسائل در بین افراد می شود و اینچنین موضوعاتی که به لحاظ سلامت روان نقش بسیار مهمی در زندگی دارند تبدیل به غده های سرطانی شده و دیگر بخش های روابط آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

مشاوره خانواده در اصفهان | دکتر شقایق بازرگان

روانشناسی خانواده

ارائه خدمات مشاوره خانواده با مراجعه به روانشناسان و روانکاوانی میسر است که از علم و تجربه کافی در زمینه ابعاد و روابط مختلف انسان برخوردار می باشند. روانشناسی خانواده شاخه ای از روانشناسی بوده که با بررسی و تحلیل رفتار و ادراک همه اعضای خانواده به تصحیح روابط خانوادگی می پردازد. هدف از خدمات روانشناسی خانواده این است که به افراد در بهبود ارتباطات، حل مشکلات و مسائل خانوادگی، درک و رسیدگی به چالش های پیشامد شده کمک شود. این شاخه از علم روانشناسی و مشاوره در دهه پنجا و شصت شمسی در ایران شکل گرفت و توسعه یافت. خانواده مجموعه ای است که انسانها برای راحتی خود هم که شده، مجبور به رعایت صداقت و شفافیت در این محیط هستند. زوج درمانی و خانواده درمانی، از جمله مواردی هستند که در دهه های اخیر برای ایجاد اصلاحات مورد نیاز در افراد و به هدف رسیدن به رشد خودآگاه ایجاد شده اند و همانطور که از نام این روش ها پیداست، موثرترین ابزار بکارگیری شده در این روش های درمانی روابط بین فردی در محیط خانواده می باشد. این درمان با نظر به مقوله فردیت که در صده اخیر مطرح شده گسترش پیدا کرده است.

خدمات مشاوره خانواده در اصفهان

با توجه به مطالب عنوان شده، اکنون درک خواهید کرد که استفاده از خدمات مشاوره خانواده تا چه اندازه بر تحکیم و اصلاح روابط این مجموعه تاثیر گذار می باشد. خانم دکتر شقایق بازرگان، بهترین مشاور زن در اصفهان با سابقه بسیار در زمینه درمان و مشاوره، یکی از مشاورین زبده خانواده در سطح استان هستند. همشهریان اصفهانی میتوانند برای استفاده از بهترین مشاور خانواده  با این مجموعه تماس برقرار نمایند. ضمن اینکه استفاده از این خدمات به صورت آنلاین و رایگان برای همه هموطنان عزیز مقدور می باشد.